• slider8
  • slider7
  • slider2
  • slider3
  • slider4

1 отвор

Описание
клас/материал L B C α
HC05 7,5 12 1,5  35º
HC05 9,6  12  1,5  35º 
HC05 10,5  12  1,5   35º 
HC05 15  12  1,5   35º 
HC05 20  12  1,5   35º 
HC05 25  12  1,5   35º 
         
HC05 7,5  1,5   35º 
HC05 12  1,5   35º 
HC05 20  1,5   35º 
         
MG06 7,5  12  1,5   35º 
MG06 20  12  1,5   35º 
         
SMG02 20  12  1,5   35º 
         
UMG04 20  12  1,5   35º 
         
MG18 7,5  12  1,5   45º 
MG18 9,6  12  1,5   45º 
MG18 15  12  1,5   45º  
MG06 20 12 1,5  45º 
         
KCR08 7,5  12  1,5  35º 
KCR08 9,6  12  1,5   35º  
KCR08 15  12  1,5   35º  
KCR08 20  12  1,5   35º  
KCR08 25  12  1,5   35º