• slider3
  • slider1
  • slider7
  • slider8
  • slider4

2 отвора

Описание
клас/материал α   A
HC05 25  12 1,5 35º  14 
HC05 30  12  1,5  35º 14 
HC05  40  12  1,5  35º  26 
HC05  50  12  1,5  35º  26 
HC05  60  12  1,5  35º  26 
           
HC27 80  13  2,2  35º  60 
HC27  100  13  2,2  35º  60 
HC27  120  13  2,2  35º  60 
HC27  130  13  2,2  35º  60 
           
HC05  30  1,5  35º  14 
HC05  40  1,5  35º  26 
HC05  50  1,5  35º  26 
           
MG06  30  12  1,5  35º  14 
MG06   40  12  1,5  35º  26 
MG06   50  12  1,5  35º  26 
MG06   60  12  1,5  35º  26 
           
SMG02  30  12  1,5  35º  14 
SMG02  40  12  1,5  35º  26 
SMG02  50  12  1,5  35º  26 
SMG02  60  12  1,5  35º  26 
           
UMG04  30  12  1,5  35º  14 
UMG04  50  12  1,5  35º  26 
           
MG18  30  12  1,5  45°  14 
MG18  40  12  1,5  45°  26 
MG18  50  12  1,5  45°  26 
MG18  60  12  1,5  45°  26 
           
MG18  80  13  2,2  45°  60 
           
KCR08  25  12  1,5  35º  14 
KCR08  30  12  1,5  35º   14 
KCR08  40  12  1,5  35º   26 
KCR08  50  12  1,5  35º   26 
KCR08 60 12 1,5 35º   26 
           
KCR08 80 13 2,2 35º   60 
KCR08 100 13 2,2 35º   60 
KCR08 120 13 2,2 35º   60